Reglement

 

Reglement Heitser-Zeiprace 2019

1. Deelname aan de Heitser-Zeiprace geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers.

2. De organisatie van de Heitser-Zeiprace is op geen enkele manier aansprakelijk voor eventuele geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers tijdens de race.

3. De organisatie is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade en/of opgelopen letsel van derden (toeschouwers) die wordt toegebracht door deelnemers of andere toeschouwers voor, tijdens en na het evenement.

4. De deelnemers dienen ervoor te zorgen dat hun Creatie zo veilig en deugdelijk mogelijk gemaakt is. (zie ook punt 7 – technische keuring)

5. De Creatie mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, omstanders en toeschouwers van de race.

6. Deelnemende Creaties moeten aan onderstaande voorwaarde voldoen anders worden ze uitgesloten voor deelname aan de race.

  • De Creatie moet gemaakt zijn van zachte materialen, zoals, opblaasbare voorwerpen, schuimrubber, ballonnen, Duc tape, etc. om schade aan de zeepbaan te voor komen.

  • Het gebruik van Hout, metaal, schroeven, spijkers, nietjes, roeispanen, andere harde en scherpe voorwerpen is NIET toegestaan.

  • Seks gerelateerde voorwerpen zijn niet toegestaan zoals Sekspoppen! (aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd, denk aan de kinderen die ook mee doen aan het evenement).

  • De Creatie mag niet langer zijn dan 2,5 meter.

  • De Creatie mag niet breder zijn dan 1,5 meter.

  • De Creatie mag niet hoger zijn dan 1,75 meter.

  • De Creatie mag van geen enkele vorm van aandrijving zijn voorzien zoals een kettingaandrijving, verbrandingsmotor, elektromotor en/of andere aandrijvingen.

  • De Creatie moet voorzien zijn van een deugdelijke en veilige zitplaats(en).

7. Voorafgaande aan de Heitser-Zeiprace dienen de deelnemers hun Creatie te laten keuren door de technische commissie. Deze commissie behoudt zich het recht voor om een in hun ogen onveilige Creatie te weerhouden van deelname aan het evenement.

8. De technische keuring vindt plaats in de Zeip-pits achter de helling.. Aanvang van de keuring en het uitdelen van de startnummers zal een halfuur voor aanvang plaats vinden.

9. Na de technische keuring ontvangen de deelnemers een startnummer. Dit startnummer dient goed zichtbaar op de voorkant van de Creatie te worden bevestigd. Dit ter herkenning voor de jury.

10. Een deelnemend team aan de Heitser-Zeiprace mag bestaan uit maximaal 3 personen.

11. Er is geen limiet aan hoe vaak de Creatie mag deelnemen aan de race, wel is het leuker als er veel verschillende creaties van de helling af gaan.

Bij twijfel of onduidelijkheid mail even naar info@heitserziepkisterace.nl

12. Deelnemer mag maar 1 keer binnen dezelfde categorie deelnemen. Het is niet toegestaan om als deelnemer binnen de categorie in meerde Creaties van dezelfde categorie deel te nemen.

13. Het is verplicht voor de bestuurder en bijrijders van de Creatie om tijdens de race een veiligheidshelm te dragen. (geen bouwhelm)

14. De start van de race is bovenaan de helling.

15. Er wordt minimaal 2 keer van het parcours gegleden. De organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel extra matches in te lassen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Lengte parcours is circa 50 / 75 meter.

16. Na inschrijving zal de startvolgorde per categorie vastgesteld worden. Organisatie houdt het recht voor hier waar nodig wijzigingen op aan te brengen.

17. Winnaar is het team dat het parcours op de juiste wijze in de totaal snelste tijd heeft afgelegd. Eventueel meerde malen gegleden telt de snelste tijd.

18. Over de uitslag, tijdwaarneming en classificering kan niet worden gereclameerd.

19. Voor onrechtmatigheden, onreglementaire gedragingen en het missen van hindernissen van de teams tijdens de race wordt door de jury straftijd geteld.

20. Wanneer een team een ander team tijdens de race met opzet hindert, zal het hinderende team worden gediskwalificeerd en worden uitgesloten voor verdere deelname aan het evenement. Het gehinderde team mag de race opnieuw rijden.

21. Tijdens het glijden van de race zullen deelnemende Creaties door een onafhankelijke jury beoordeeld worden op originaliteit. De originaliteitsprijs wordt tijdens de race toegekend aan de origineelste, de mooiste of de leukste Creatie.

22. Voor mededingen naar de originaliteitsprijs is het toegestaan om gebruik te maken van speciale effecten.

23. Het is ten strengste verboden dat deze effecten een extra aandrijving aan de Creatie geven en/of een gevaar vormen voor de omstanders /toeschouwers. (Zoals bijv. het gebruik maken van vuurpijlen en ander knallend vuurwerk is verboden).

24. Deelname aan de Zeiprace kan in 4 categorieën:

A: 6-10 jaar

B: 11-15 jaar

C: 16 jaar en ouder

D: Groepen: 1 Creatie met meerdere personen, maximum van 3

E: Rent een Creatie (ingedeeld in een van de vorige categorieën.)

25. De Creatie dient na afloop door de deelnemer zelf meegenomen te worden. Anders worden de verwijder kosten verhaald op de deelnemer.

26. Inschrijfgeld. Om het evenement mogelijk te kunnen maken zijn wij genoodzaakt om inschrijfgeld te vragen. Dit dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de Heitser-Zeiprace te zijn bijgeschreven op rekeningnr. NL96RABO0122291077 t.n.v. Stichting 5th Avenue Zeiprace

– 5 Euro per deelnemer

– 10 Euro voor groepen, max. 3 deelnemers per vaartuig.

Het is mogelijk om als toeschouwer ook deel te nemen in groep E, Rent een Creatie, zal mogelijk worden gemaakt door de organisatie en/of deelnemers die hun creatie('s) beschikbaar stellen.

Rent een Creatie 15 euro per deel nemer.

Rent een Creatie 20 euro per groep max. 3 personen per Creatie.

Opgave en contante betaling Rent een Creatie kan op de dag zelf bij de organisatie.

Vragen over het reglement kunnen via het E-mail adres info@heitserzeipkisterace.nl gesteld worden.